Електронната поща трябва да отговаря на електронната поща, запаметена в системата. Ако не си спомняте електронната поща, свържете се с нас  (info@aerts-herselt.be ).